Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 14:35

Shell Omala S2 G150, 220, 320, 460, 68, 680, 100

#Shell Omala S2 G150, G220, G320, G460, G68, G680, G100, G1000 Là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được tinh chế từ dầu gốc khoáng có độ nhớt cao...

Chuyên mục Dầu bánh răng Shell

Bảng giá đề nghị của DẦU BÁNH RĂNG SHELL #OMALA S2 G220, Gửi đến quý khách hàng bảng giá đề nghị của #DẦU BÁNH RĂNG - HỘP SỐ, bảng giá đề nghị bán lẻ cho sản phẩm @Shell Omala

Chuyên mục Thị trường
Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 19:40

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 220

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 220

Dầu hộp số bánh răng công nghiệp chất lượng cao Shell

Ứng dụng chính
Hệ thống bánh răng công nghiệp kín Dầu Shell Omala S2 G được xây dựng bằng cách sử dụng một cách hiệu

Chuyên mục Dầu bánh răng Shell