%AM, %14 %774 %2017 %00:%06

Shell Tellus S2 MX 32 - 46 - 68

Dầu Shell Tellus S2 MX 32 - 46 - 68 là dầu thủy lực chất lượng cao được đặc chế từ dầu gốc nhóm II mang lại sự bảo vệ và tính năng vượt trội trong hầu hết các thiết bị sản xuất và nhiều thiết bị di động.

Chuyên mục Dầu thủy lực shell