%AM, %14 %774 %2017 %00:%06

Shell Tellus S2 MX 32 - 46 - 68

#Shell Tellus S2 MX 32 - #46 - #68 là dầu thủy lực chất lượng cao được đặc chế từ dầu gốc nhóm II mang lại sự bảo vệ và tính năng vượt trội trong hầu hết các thiết bị sản xuất và nhiều thiết bị di động.

Chuyên mục Dầu thủy lực shell
%PM, %15 %335 %2016 %14:%10

Shell Tellus S2 MX 22, 32, 46, 68, 100

Dầu Shell Tellus S2 MX22, MX32, MX46, MX68, MX100 là dầu thủy lực hiệu năng cao tinh chế từ dầu gốc công nghệ nhóm II Cho các ứng dụng công nghiệp và sản xuất.

Chuyên mục Dầu thủy lực shell

Shell giới thiệu 2 sản phẩm dầu thủy lực mới là Shell Tellus S2 VX và Tellus S2 MX 32, 46, 68 ra thị trường Ấn Độ như để chuẩn bị tung sản phẩm này ra toàn Thê giới.