Thứ bảy, 15 Tháng 10 2016 14:03

Shell Tellus S2 MX 22, 32, 46, 68, 100

Dầu Shell Tellus S2 MX22, MX32, MX46, MX68, MX100 là dầu thủy lực hiệu năng cao tinh chế từ dầu gốc công nghệ nhóm II Cho các ứng dụng công nghiệp và sản xuất.

Chuyên mục Dầu thủy lực
Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 23:11

Shell Tellus S2 MX 46, 68 22, 32

#Shell Tellus S2 MX 46, Tellus S2 MX 68, Tellus S2 MX 32, Tellus S2 MX 22 là dầu thủy lực được Shell cải tiến, nâng cấp để bổ sung vào ngành dầu thủy lực của mình.

Chuyên mục Dầu thủy lực