Thứ hai, 03 Tháng 12 2018 18:47

Dầu tuần hoàn Castrol MAGNA CTX 220

Castrol Magna™ CTX 220 (tên thương mại cũ là Magna™ XX 220) là dầu tuần hoàn chất lượng cao tiêu biểu cho sự tiến bộ trong công nghệ dầu tuần hoàn.

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol