Kinh nghiệm của 1 người khi đi mua nhà 3 lần _ Hồi đó, sự nghiệp để dành tiền của tôi thật khó khăn. Chính quan niệm “Nhà là để ở, không phải để chứng tỏ” của người Sài Gòn đã khích lệ tôi tiết kiệm, mua nhà.

Chuyên mục Bất động sản