Bán Nhà - bán đất - bán nhà biệt thự.... Người mua người bán chạy như thể cơn lữa nhà đất đã đến tận sau lưng, từ mọi nơi đều thấy nói đến 2 chữ nhà đất. Nhưng bây giờ tất cả lắng xuống - như thể chưa có cơn bảo nào đi qua.

Chuyên mục Bất động sản

Mọi người muốn, đã và sẽ mua nhà - đất. Vậy đã ai biết các thủ tục hành chính cần thiết khi mua nhà - đất sang tên sổ đỏ như thế nào chưa?

Chuyên mục Bất động sản