Qua các phương tiện truyền thông chúng ta đã biết có rất nhiều sự cố rất đáng tiếc đã xảy ra cho những tòa nhà "tự dưng" nghiêng, sập đổ,...