Lắp đặt mạng internet

Lắp đặt mạng internet (8)

Lắp đặt mạng internet - Thi công hệ thống mạng máy tính cho doanh nghiệp, cá nhân là việc thiết kế, triển khai thi công lắp đặt kết nối nhiều máy tính với nhau (thường bằng dây cáp mạng) để tạo thành một hệ thống mạng tập trung để chia sẻ đường truyền dữ liệu Internet và sử dụng các phần mềm để giao tiếp thông tin giữa các máy tính với nhau