Dầu bánh răng Shell

Dầu bánh răng Shell (20)

Dầu bánh răng Shell - Chuyên phân phói chính thức dầu nhớt hộp số bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G100, Omala S2 G150, Omala S2 G220, Omala S2 G320, G460, G68, H680, G1000. Omala S4 GX220, GX 320, GX 460 dầu bánh răng siêu hạng - Đặc biệt được khuyến cáo cho những hệ thống "bôi trơn suốt đời"; Dầu bánh răng truyền động trục vít gốc tổng hợp; Omala S4 WE220, WE 460, Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp không chứa chì, chịu tải trọng nặng Omala F460,... 

Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết các sản phẩm ở phía dưới:

#Shell Omala S2 G150, G220, G320, G460, G68, G680, G100, G1000 Là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được tinh chế từ dầu gốc khoáng có độ nhớt cao...

(Dầu nhớt Shell) Dầu nhớt Shell Omala S1 W 460 là dầu phụ tùng công nghiệp cao cấp của Shell được tinh chế và dầu khoáng chất lượng có chỉ số độ nhớt cao dùng bôi trơn các bánh răng

(Dầu nhớt Shell) Dầu nhớt Shell Omala S2 G là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chủ yếu được phát triển để bôi trơn hộp số công nghiệp tải nặng nề.

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 150

Dầu hộp số bánh răng công nghiệp Shell

Tuyệt vời mặc & bảo vệ chống ăn mòn
· Tuyệt vời khả năng chịu tải chở bánh răng và làm giảm mang mặc trên cả hai thành phần thép và đồng.

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 220

Dầu hộp số bánh răng công nghiệp chất lượng cao Shell

Ứng dụng chính
Hệ thống bánh răng công nghiệp kín Dầu Shell Omala S2 G được xây dựng bằng cách sử dụng một cách hiệu

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 320

Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao

Ứng dụng chính
Hệ thống bánh răng công nghiệp kín · Công nghệ Shell Omala S2 G 320 cung cấp một hệ thống EP cực cho phép ứng dụng rắc

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 460 

Dầu bánh răng công nghiệp Shell chất lượng cao 

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 460 là dầu chất chất lượng cao cực áp được thiết kế chủ yếu để bôi trơn các nhiệm vụ nặng nề bánh răng công nghiệp.

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 68

Dầu nhớt bánh răng hộp số công nghiệp Shell

Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 68 là dầu chất lượng cao cực áp được thiết kế chủ yếu để bôi trơn các nhiệm vụ nặng nề bánh răng công nghiệp.

Trang 1 / 2