Dầu cầu và hộp số Shell

Dầu cầu và hộp số Shell (14)

Dầu cầu ô tô, dầu hộp số cao cấp Shell - Dầu cầu Spirax S2 A90, 140, dầu hộp số ô tô cao cấp Shell Spirax S2 G90, G140

Dầu hộp số ôtô Shell Spirax G90

Dầu hộp số ôtô cao cấp
Shell Spirax G là dầu hộp số ôtô chứa các phụ gia đa năng, đáp ứng yêu cầu làm việc cho bánh răng ôtô chịu cực áp trung bình(hộp số tay, cầu sau xe tải…)

Dầu cầu ôtô Shell Spirax A140

Shell Spirax S2 A140 được pha chế để dùng rộng rãi cho cầu xe ô tô. Đặc biệt cho điều kiện chịu tải trọng nặng.

Dầu cầu Shell Spirax A90

Dầu cầu ôtô Shell Spirax A90 được pha chế để dùng rộng rãi cho cầu xe ô tô. Đặc biệt cho điều kiện chịu tải trọng nặng.

Trang 2 / 2