Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell (28)

Dầu hệ thống tuần hoàn - dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell Morlina S2 B được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp và trong một số ứng dụng công nghiệp mà ở đó không đòi hỏi dầu có tính năng chịu cực áp.

Shell Morlina S4 B 1000

Dầu hệ thống tuần hoàn công nghiệp Shell

Shell Morlina S4 B 680

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 460

Dầu nhớt công nghiệp - dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 320

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell - dầu nhớt công nghiệp chất lượng cao.

Shell Morlina S4 B 150

DẦu hệ thống tuần hoàn Shell - dầu nhớt công nghiệp Shell

Shell Morlina S4 B 220

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 100

Dầu nhớt tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 68

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Trang 1 / 3