Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell (28)

Dầu hệ thống tuần hoàn - dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell Morlina S2 B được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp và trong một số ứng dụng công nghiệp mà ở đó không đòi hỏi dầu có tính năng chịu cực áp.

Shell Morlina S3 BA 220

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 150

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 100

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 100 - 150 - 220 - 320 - 460 - 680

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S2 BL 5

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S2 B 320

Dầu tuần hoàn shell chất lượng cao

Shell Morlina S2 B 680

Dầu tuần hoàn chất lượng cao

 

Shell Morlina S1 B 320

Dầu tuần hoàn Shell - dầu nhớt tuần hoàn

Trang 2 / 3