Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell (28)

Dầu hệ thống tuần hoàn - dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell Morlina S2 B được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp và trong một số ứng dụng công nghiệp mà ở đó không đòi hỏi dầu có tính năng chịu cực áp.

Shell Morlina S2 B - Dầu tuần hoàn Shell 
Shell Morlina S2 B32, Morlina S2 B100, Morlina S2 B150, Morlina S2 B220

Dầu ổ trục công nghiệp và tuần hoàn
Shell Morlina S2 B là dầu chất lượng cao, có tính năng chống ôxy hóa và tách nước ưu việt,

Dầu tuần hoàn Shell Morlina S2 BL 10 

Dầu hệ thống tuần hoàn - dầu tuần hoàn Shell
Shell Morlina là loại dầu khoáng chất lượng hàng đầu được pha chế với các phụ gia được lựa chọn cẩn thận không chứa kẽm để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn

Dầu tuần hoàn Shell Morlina S2 BA 100

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell 
Dầu ổ trục và bôi trơn tuần hoàn trong ứng dụng đặc biệt 
BẢO VỆ TIN CẬY - ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP - TÁCH NƯỚC TỐT 
Shell Morlina S2 BA 100 là dầu chất lượng cao

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell Morlina S4 B220

Dầu bôi trơn Tuần hoàn & Ổ trục cao cấp
TUỔI THỌ & TÍNH NĂNG BẢO VỆ CAO - DÙNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG KHẮC NGHIỆT
Dầu Shell Morlina S4 B 220 là dầu bôi trơn tuần hoàn và

Dầu tuần hoàn Shell Morlina 100, 150, 220, 32 - Dầu hệ thống tuần hoàn shell

Shell Morlina là loại dầu khoáng chất lượng hàng đầu được pha chế với các phụ gia được lựa chọn cẩn thận không chứa kẽm để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell Morlina 10

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell
Dầu tuần hoàn Shell Morlina 10 là loại dầu khoáng chất lượng hàng đầu được pha chế với các phụ gia được lựa chọn cẩn thận không chứa kẽm để sử dụng trong các

Trang 3 / 3