Dầu máy nén khí Shell

Dầu máy nén khí Shell (14)

Dầu máy nén khí - dầu nhớt máy nén khí ShellCorena S3 R32 - R46 - R68 là dầu máy nén khí chất lượng cao, được thiết kế để đem lại tính năng bôi trơn cao của các loại máy nén khí kiểu trục vít và máy nén kiểu cánh gạt. đáp ứng các yêu cầu: ISO6743-3A-DAJ. Dầu máy nén khí Shell Corena S4 R 46  và S4 R68 tương thích với tất cả vật liệu làm kín dùng trong máy nén khí. có thể trộn lẫn với các dầu khoáng, mặc dù có thể làm giảm đáng kể chất lượng dầu.

DẦU MÁY NÉN KHÍ SHELL Corena 32, 46, 68

Dầu máy nén khí Shell. Dầu máy nén khí trục vít, dầu máy nén khí piston, dầu máy nén khí Shell chất lượng cao.

DẦU MÁY NÉN KHÍ SHELL 46  - DẦU MÁY NÉN KHÍ SHELL

DẦU NHỚT SHELL - DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP SHELL

Dầu máy nén khí trục vít, dầu máy nén khí cánh gạt

DẦU MÁY NÉN KHÍ SHELL 32 - DẦU MÁY NÉN KHÍ SHELL

DẦU NHỚT SHELL - DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP SHELL

Dầu máy nén khí kiểu trục vít và cánh gạt

Trang 2 / 2