Dầu máy nén lạnh Shell

Dầu máy nén lạnh Shell (12)

Dầu máy nén lạnh - dầu nhớt máy nén lạnh Shell - Nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA46-FRA68 là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac. Shell Refrigeration S4 FR-F68 là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester. Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác. Shell Refrigeration Oil S4 FR-V46, V68 là Dầu máy nén lạnh tổng hợp Chuyên dùng với gas amoniac, R12, R22, R744, R290. Sử dụng: Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp

Dầu máy nén lạnh - Kinh doanh dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S4 FR-V46, Refrigeration S4 FR-V68 là dầu nhớt máy nén lạnh tổng hợp cao cấp

Shell - dầu nhớt Shell - Danh mục tất cả các sản phẩm dầu nhớt mỡ nhờn Shell trong ngành công nghiệp, vận tải, xe ô tô, xe gắn máy: 

Nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA46-FRA68

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell chất lượng cao

Nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA46-FRA68 là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68 Dầu nhớt máy nén lạnh Shell chất lượng cao

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FR-A68 là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao,

Refrigeration Oil S2 FRA 46 - Shell Refrigeration Oil S2 FRA 46

Dầu nhớt máy nén lạnh gốc khoáng chất lượng cao

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FRA 46 là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao,

Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A68 - Shell Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A 68

Dầu Máy Nén Lạnh Shell - 
Dầu Shell Refrigeration S2 FR-A là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Refrigeration S4 FR-F68 - Shell Refrigeration S4 FR-F68

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp
Shell Refrigeration S4 FR-F68 là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester. Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác.

Refrigeration S4 FR-V68 - Shell Refrigeration S4 FR-V68 

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Shell 
Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V68 là dầu làm lạnh tổng hợp gốc benzen ankyl hóa.

Trang 1 / 2