Dầu thủy lực Castrol Anvol SWX 46 FM và Castrol Anvol SWX 68 FM là một loại chất lỏng - dầu thủy lực chống cháy cao cấp lớp HFDU gốc polyol ester

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol
Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 15:23

Dầu thủy lực Castrol HYSPIN HL-XP 32

#Dầu thủy lực Castrol Hyspin HL-XP 32 là sản phẩm dầu thủy lực cự cáp cao cấp sử dụng chủ yếu cho các đầu máy xe lữa, các thiết bị cơ giới hạng nặng.

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol