Dầu thủy lực Castrol Anvol SWX 46 FM và Castrol Anvol SWX 68 FM là một loại chất lỏng - dầu thủy lực chống cháy cao cấp lớp HFDU gốc polyol ester

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol
Chủ nhật, 27 Tháng 9 2015 14:08

Dầu thủy lực chống cháy Shell Irus Fluid C

Dầu thuỷ lực chống cháy Shell Irus Fluid C là chất lỏng thủy lực nước-glycol chống cháy cao cấp chứa các phụ gia cực mạnh tăng cường khả năng

Chuyên mục Dầu thủy lực