Shell Diala S4 ZX-I - Dầu cách điện - dầu cách điện máy biến áp Shell - Vì sao bạn nên chọn mua dầu cách điện máy biến thế Shell Diala S4 ZX-I???

Chuyên mục Thị trường

Trong chúng ta trừ những người kỷ sư lắp đặt, sửa chữa và vận hành máy biến áp ngâm dầu có bầu dầu phụ và không có bầu dầu phụ. Còn lại sẽ không biết gì về máy biến áp - trong truyền tải điện cả!? 

Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 21:27

Dầu cách điện Shell - Diala S4 ZX-I

#Dầu Cách Điện Shell Diala S4 ZX-I đạt tiêu chuẩn DIN 51353, ASTM D1275, IEC 62535 và ASTM D1275B. không chứa các chất PCB, DBDS và chất thụ động hóa bề mặt.

Chuyên mục Dầu cách điện

#Shell Diala S4 ZX-I (Dầu Cách Điện Shell) is the new electrical insulating oil from Shell designed to meet the challenges presented by the latest power transformers.

Chuyên mục Dầu cách điện