Dầu động cơ tàu biển

Dầu động cơ tàu biển (9)

Dâu nhơt động cơ hàng hải - động cơ tàu biển | Các sản phẩm dầu nhớt sử dụng cho động cơ tàu biển cao cấp của Shell như: Shell Argina X30 và Argina X40 ; Shell Argina T30 , Shell Argina T40 ; Shell Gadinia 30 và Gadinia 40 ; Shell Melina S30 ; Shell Argina S40 ; Shell Alexia 50

Shell Gadinia 30 Gadinia 40

Dầu bôi trơn động cơ trung tốc hàng hải chạy nhiên liệu nhẹ .
Shell Gadinia 30 và Gadinia 40 là dầu bôi trơn động cơ diesel đa dụng chất lượng cao được pha chế đặc biệt cho những động cơ kiểu piston thông thường, ngành hàng hải,

Shell Gadinia 40

Dầu động cơ Diesel hàng hải chất lượng cao Shell

Dầu nhớt động cơ Diesel Shell Gadinia 40 là dầu bôi trơn động cơ diesel đa dụng chất lượng cao được pha chế đặc biệt cho những động cơ kiểu piston thông thường, ngành hàng hải, sử dụng làm động lực chính hoặc làm máy phụ hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất,

Shell Mysella Oils LA 40

Dầu bôi trơn động cơ Shell Mysella Oils LA 40 là dầu bôi trơn chất lượng hang đầu được chế tạo cho các động cơ đánh lửa công suất cao yêu cầu dầu với lượng tro thấp. Dầu được pha chế từ dầu gốc được lựa chọn đặc biệt và gói phụ gia được cân đối bao gồm chất tẩy rửa/phân tán,

Shell Melina S30 - Melina S 30
Dầu đa dụng cho động cơ diesel hàng hải tốc độ thấp
Dầu động cơ hàng hải Shell Melina S30 là dầu động cơ diesel tốc độ thấp, đa dụng, tính năng cao, dựa trên hỗn hợp giữa dầu khoáng có chỉ số độ nhớt cao được tinh chế và sự lựa chọn cân đối các phụ gia.

Shell Argina T30 - Argina T40
Dầu động cơ diesel trung tốc Shell
Dầu Shell Argina T là dầu xy lanh và cácte cao cấp dùng cho động cơ diesel tốc độ trung bình, chạy bằng nhiên liệu nặng sử dụng trong công nghiệp và hàng hải.

Shell Argina X 30 - Argina X 40
Dầu động cơ Diesel tốc độ trung bình
Dầu động cơ trung tốc Shell Argina X30 và Argina X40 là dầu đa năng sử dụng cho các động cơ tôc độ trung bình, tải trọng cao, sử dụng nhiên liệu năng. Dầu có khả năng

Shell Argina S 40

Dầu động cơ Diesel tốc độ trung bình
Dầu động cơ hàng hải Shell Argina S Oil 40 là loại dầu nhớt bôi trơn động cơ Diesel trung tốc, công suất cao, chạy bằng nhiên liệu nặng sử dụng trong công nghiệp và hàng hải.

Dầu động cơ Shell Gadinia 30 là dầu động cơ chất lượng cao được pha chế đặc biệt cho các động cơ diesel trung tốc dùng nhiên liệu nhe

Dầu xy lanh Shell Alexia 50 là một loại dầu nhờn xi lanh cao cấp dùng cho tất cả các loại động cơ diesel thanh trượt tốc độ thấp dùng nhiên liệu nặng