Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 15:24

Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R46, R32, R68

#Dầu máy nén khí Shell Corean S3 R46 |Corena S3 R32 |Corena S3 R68 là dầu chất lượng cao tách khí và chống tạo bọt dùng cho cho máy nén khí trục vít và cánh gạt.

Chuyên mục Dầu máy nén khí
Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 12:53

Shell Corena S3 R 68

Shell Corena S3 R 68

Dầu máy nén khí chất lượng cao dùng cho máy nén khí trục vít và cánh gạt.

 

Chuyên mục Dầu máy nén khí