Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 11:10

Shell Corena S4 R68

Shell Corena S4 R68

Dầu tổng hợp cao cấp dùng cho máy nén khí - dầu máy nén khí Shell

Dầu máy nén khí Shell Corena S4 R68 là sản phẩm dầu máy nén khí cao cấp nhất dùng bôi trơn các máy nén khí trục vít hoặc cánh gạt bôi trơn kiểu ngập dầu. Được pha chế từ dầu gốc tổng hợp (PAO).

Chuyên mục Dầu máy nén khí
Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 10:41

Shell Corena S4 R 46

Shell Corena S4 R 46 

Dầu máy nén khí Shell - dầu máy nén khí cao cấp 

Dầu máy nén khí gốc tổng hợp cao cấp dùng Các máy nén khí trục vít và cánh gạt bôi trơn kiểu ngập dầu  - Thiết bị hoạt động trong môi trường khắc nghiệt  - Một số loại tubocharger - dầu nhớt máy nén khí

Chuyên mục Dầu máy nén khí
Thứ bảy, 26 Tháng 9 2015 16:56

Dầu nhớt dành cho máy nén khí Shell

Dầu nhớt máy nén khí chất lượng cao - cao cấp Shell | Dầu nhớt máy nén khí Shell - dầu máy nén khí trục vít - dầu máy nén khí cánh gạt - dầu 32, 46, 68

Chuyên mục Dầu máy nén khí
Thứ bảy, 08 Tháng 8 2015 18:45

Dầu máy nén khí Shell 46

Dầu máy nén khí Shell 46 | Dầu nhớt dùng cho máy nén khí có chỉ số độ nhớt cao và yêu cầu dùng dầu nhớt có độ nhớt 46 (Corena S46)

 

Chuyên mục Dầu máy nén khí