Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 11:10

Shell Corena S4 R68

Shell Corena S4 R68

Dầu tổng hợp cao cấp dùng cho máy nén khí - dầu máy nén khí Shell

Dầu máy nén khí Shell Corena S4 R68 là sản phẩm dầu máy nén khí cao cấp nhất dùng bôi trơn các máy nén khí trục vít hoặc cánh gạt bôi trơn kiểu ngập dầu. Được pha chế từ dầu gốc tổng hợp (PAO).

Chuyên mục Dầu máy nén khí
Thứ bảy, 26 Tháng 9 2015 16:56

Dầu nhớt dành cho máy nén khí Shell

Dầu nhớt máy nén khí chất lượng cao - cao cấp Shell | Dầu nhớt máy nén khí Shell - dầu máy nén khí trục vít - dầu máy nén khí cánh gạt - dầu 32, 46, 68

Chuyên mục Dầu máy nén khí