Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 12:45

Shell Corena S3 R 46

Shell Corena S3 R46

Dầu máy nén khí trục vít và cánh gạt shell

Dầu máy nén khí chất lượng cao Shell

Chuyên mục Dầu máy nén khí
Thứ bảy, 08 Tháng 8 2015 18:45

Dầu máy nén khí Shell 46

Dầu máy nén khí Shell 46 | Dầu nhớt dùng cho máy nén khí có chỉ số độ nhớt cao và yêu cầu dùng dầu nhớt có độ nhớt 46 (Corena S46)

 

Chuyên mục Dầu máy nén khí