Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh (12)

Dầu máy nén lạnh - dầu nhớt máy nén lạnh Shell - Chuyên kinh doanh dầu nhớt sử dụng cho máy nén lạnh các loại mang nhãn hiệu Shell như: Refrigeration S2 FRA & Refrigeration Oil S4 FR-V. Đây được xem là 2 sản phẩm dầu máy nén lạnh được khách hàng tin dùng với chất lượng cao cấp phù hợp với các loại gas lạnh mới hiện nay, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac. 

- Shell Refrigeration S4 FR-F68 là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester. Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác. 

- Shell Refrigeration Oil S4 FR-V46, V68 là Dầu máy nén lạnh tổng hợp Chuyên dùng với gas amoniac, R12, R22, R744, R290. Sử dụng: Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp

Quý khách vui lòng xem thêm thông tin chi tiết của dầu máy nén lạnh Shell bên dưới:

----------------------------

Dầu máy nén lạnh - Kinh doanh dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S4 FR-V46, Refrigeration S4 FR-V68 là dầu nhớt máy nén lạnh tổng hợp cao cấp

Shell - dầu nhớt Shell - Danh mục tất cả các sản phẩm dầu nhớt mỡ nhờn Shell trong ngành công nghiệp, vận tải, xe ô tô, xe gắn máy: 

#Refrigeration S2 FRA46-FRA68 | Dầu nhớt máy nén lạnh Shell chất lượng cao độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68 Dầu nhớt máy nén lạnh Shell chất lượng cao

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FR-A68 là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao,

Refrigeration Oil S2 FRA 46 - Shell Refrigeration Oil S2 FRA 46

Dầu nhớt máy nén lạnh gốc khoáng chất lượng cao

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FRA 46 là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao,

Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A68 -Refrigeration S2 FR-A46-FR-A 68 |là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Refrigeration S4 FR-F68 - Shell Refrigeration S4 FR-F68

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp
Shell Refrigeration S4 FR-F68 là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester. Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác.

Refrigeration S4 FR-V68 - Shell Refrigeration S4 FR-V68 

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Shell 
Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V68 là dầu làm lạnh tổng hợp gốc benzen ankyl hóa.

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Clavus G68 là loại dầu khoáng napthenic chất lượng cao tinh chế bằng hydro, không chứa phụ gia.

Dầu máy nén lạnh Shell Clavus G 46 là loại dầu khoáng napthenic chất lượng cao tinh chế bằng hydro, không chứa phụ gia. Với dầu gốc được lựa chọn riêng và kỹ thuật...

Nhớt máy nén lạnh | Dầu máy nén lạnh Shell Clavus 68 là sản phẩm dầu dùng cho máy nén lạnh sau này được Shell chuyển đổi tên mới và nâng cấp sản phẩm

 

Shell Clavus  và Clavus G độ nhớt 46 và 68 là loại Dầu máy nén lạnh chất lượng cao tinh chế bằng hydro, không chứa phụ gia...