Shell Refrigeration Oil S2 FR-A46 - FR-A68

Được viết bởi
Đánh giá bài viết
(3 Đánh giá)
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A46 - FR-A68 #Shell Refrigeration S2 FR-A 46 - Refrigeration S2 FR-A 68 | #Dầu - nhớt dùng cho máy nén lạnh cao cấp

Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A68 -Refrigeration S2 FR-A46-FR-A 68 |là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

 

#Shell Refrigeration S2 FR-A 46 - Refrigeration S2 FR-A 68 là dầu nhớt dùng cho máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac. Dầu này được chế tạo đặc biệt từ dầu gốc parafin tinh chế có kết hợp với các chất phụ gia được lựa chọn để giảm thiểu cặn trong hệ thống và tuổi thọ máy.

 

Hiệu suất hệ thống
Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68 được tối ưu hóa đặc biệt để dùng trong các hệ thống cần tách dầu. Dầu Shell Refrigeration S2 FR-A 46 - FRA68 được thiết kế để giảm hiện tượng "phần bay hơi dầu " bị cuốn đi; điều này sẽ giảm thiểu việc quánh dầu trong máy nén và giảm ván dầu đóng trên bề mặt dàn bay hơi bên trong vì thế sẽ duy trì hiệu quả của hệ thống chung.

 

Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng
Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A 46 - FRA68 có độ bền ôxi hóa và nhiệt độ cao tuyệt hảo, có tuổi thọ dầu cao ngay cả khi nhiệt độ xả của máy nén khí cao. Ngoài ra, dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A46 - FRA68 được pha chế để kiểm soát chặt chẽ việc hình thành cặn dầu và cặn bùn giúp kéo dài chu kỳ thay dầu so với dầu máy nén lạnh có gốc dầu khoáng thông dụng. Dầu nhớt chất lượng cao dùng cho máy nén lạnh trong công nghiệp và dân dụng

Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A68, Shell Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A 68, Refrigeration S2 FR-A46-FR-A 68, Shell Refrigeration S2 FR-A46-FR-A 68, Shell Clavus 46, Clavus 46, Shell Clavus 68, Clavus 68, dầu máy nén lạnh shell, nhớt máy nén lạnh shell, dầu nhớt shell, nhot may nen lanh shell, dau nhot may nen lanh shell, shell dau nhot, shell dầu nhớt, dau nhot shell

Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68

 

Dầu Shell Refrigeration S2 FR-A được thiết kế để giảm hiện tượng "phần bay hơi dầu " bị cuốn đi; điều này sẽ giảm thiểu việc quánh dầu trong máy nén và giảm ván dầu đóng trên bề mặt dàn bay hơi bên trong vì thế sẽ duy trì hiệu quả của hệ thống chung.

 

Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68 là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac. Dầu này được chế tạo đặc biệt từ dầu gốc parafin tinh chế có kết hợp với các chất phụ gia được lựa chọn để giảm thiểu cặn trong hệ thống và nhằm tăng tuổi thọ máy.

• TÍNH NĂNG TIN CẬY
• TƯƠNG THÍCH VỚI NH3

Ưu điểm Tính năng


• Hiệu suất hệ thống
Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 / Refrigeration S2 FR-A68 được tối ưu hóa đặc biệt để dùng trong các hệ thống cần tách dầu.
Dầu Shell Refrigeration S2 FR-A được thiết kế để giảm hiện tượng "phần bay hơi dầu " bị cuốn đi; điều này sẽ giảm thiểu việc quánh dầu trong máy nén và giảm ván dầu đóng trên bề mặt dàn bay hơi bên trong vì thế sẽ duy trì hiệu quả của hệ thống chung.


• Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng
Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68 có độ bền ôxi hóa và nhiệt độ cao tuyệt hảo, có tuổi thọ dầu cao ngay cả khi nhiệt độ xả của máy nén khí cao.
Ngoài ra, dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A được pha chế để kiểm soát chặt chẽ việc hình thành cặn dầu và cặn bùn giúp kéo dài chu kỳ thay dầu so với dầu máy nén lạnh có gốc dầu khoáng thông dụng.


Sử Dụng


• Máy nén lạnh
Dầu máy nén lạnh Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68 được khuyến dùng cho máy nén kín, nửa kín và hở trong các hệ thống lạnh gia dụng, thương mại và công nghiệp.
Dầu này có thể dùng cho cả hai loại máy nén píttông và xoay


• Khả năng tương thích với môi chất lạnh
Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68 được khuyên dùng trong các hệ thống làm lạnh amoniac (R717) đem lại tính năng ưu việt, ngay cả khi nhiệt độ xả của máy nén cao, hoặc nhiệt độ bay hơi giảm xuống -30°C. 
Dầu này cũng được dùng trong các hệ thống sử dụng hydrocarbon chẳng hạn như propane (R290)
Không dùng dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68 với các môi chất lạnh CFC, HCFC hoặc HFC chẳng hạn như R1 2, R22 hoặc R1- 34A.


• Khả năng tương thích với vật liệu niêm kín
Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A 46 / FR-A 68 tương thích với tất cả vật liệu niêm kín thường được thiết kế để dùng với các loại dầu khoáng.


• Khả năng tương thích với chất bôi trơn

Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68 hòa tan hoàn toàn với dầu khoáng, benzen ankyl hóa khác và các chất bôi trơn gốc PAO.


Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chấp thuận 
Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A 46 / FR-A 68 đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN 51503 KAA và KE.

 

Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68

Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A46 - Refrigeration S2 FR-A68


Sức khỏe và An toàn
Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn xin tham khảo thêm tài liệu về an toàn sản phẩm Shell tương ứng, liên hệ với nhân viên của Shell để có thêm thông tin.


Bảo vệ Môi trường
Đưa dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.


Chỉ dẫn
Có thể tham khảo tư vấn Đại diện Shell về các nội dung không có trong Tờ giới thiệu này.

 

Nguồn : shell.com

An Phát VN

Được xem 1487 lần

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

Các thông tin (*) yêu cầu phải nhập. Mã cho phép dùng các thẻ HTML.

Công ty TNHH An Phát VN

Liên hệ với An Phát VN qua email tới địa chỉ kd.anphatvn@gmail.com, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vu xây dựng công nghiệp và dân dụng, chống thấm các công trình xây dựng, thủy lợi, cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, điện nước, Internet... Đại lý phân phối bán sĩ và lẻ dầu nhớt Shell trong công nghiệp & vận tải.

https://anphatvn.com