#Dầu máy nén lạnh Shell - Trong ma trận dầu nhớt dành cho máy nén lạnh hiện nay, vì sao chúng ta nên chọn mua dầu máy nén lạnh của Shell???

Chuyên mục Thị trường
Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 14:32

Nhớt máy nén lạnh Shell Oil S2 FR-A46-FR-A68

#Refrigeration S2 FRA46-FRA68 | Dầu nhớt máy nén lạnh Shell chất lượng cao độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 14:07

Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68 Dầu nhớt máy nén lạnh Shell chất lượng cao

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FR-A68 là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao,

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 11:11

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A46 - FR-A68

Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A68 -Refrigeration S2 FR-A46-FR-A 68 |là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 10:55

Refrigeration S4 FR-F68

Refrigeration S4 FR-F68 - Shell Refrigeration S4 FR-F68

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp
Shell Refrigeration S4 FR-F68 là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester. Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 10:27

Refrigeration S4 FR-V68

Refrigeration S4 FR-V68 - Shell Refrigeration S4 FR-V68 

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Shell 
Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V68 là dầu làm lạnh tổng hợp gốc benzen ankyl hóa.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Chủ nhật, 27 Tháng 9 2015 15:41

Dầu máy nén lạnh Shell Clavus G68

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Clavus G68 là loại dầu khoáng napthenic chất lượng cao tinh chế bằng hydro, không chứa phụ gia.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Chủ nhật, 27 Tháng 9 2015 15:13

Dầu máy nén lạnh Clavus G46

Dầu máy nén lạnh Shell Clavus G 46 là loại dầu khoáng napthenic chất lượng cao tinh chế bằng hydro, không chứa phụ gia. Với dầu gốc được lựa chọn riêng và kỹ thuật...

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ bảy, 08 Tháng 8 2015 18:10

Dầu máy nén lạnh Shell Clavus 68

Nhớt máy nén lạnh | Dầu máy nén lạnh Shell Clavus 68 là sản phẩm dầu dùng cho máy nén lạnh sau này được Shell chuyển đổi tên mới và nâng cấp sản phẩm

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ bảy, 08 Tháng 8 2015 17:28

Dầu máy nén lạnh Shell 46

 

Shell Clavus  và Clavus G độ nhớt 46 và 68 là loại Dầu máy nén lạnh chất lượng cao tinh chế bằng hydro, không chứa phụ gia...

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Trang 1 / 2