Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 14:32

Nhớt máy nén lạnh Shell Oil S2 FR-A46-FR-A68

#Refrigeration S2 FRA46-FRA68 | Dầu nhớt máy nén lạnh Shell chất lượng cao độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 11:11

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A46 - FR-A68

Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A68 -Refrigeration S2 FR-A46-FR-A 68 |là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 10:27

Refrigeration S4 FR-V68

Refrigeration S4 FR-V68 - Shell Refrigeration S4 FR-V68 

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Shell 
Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V68 là dầu làm lạnh tổng hợp gốc benzen ankyl hóa.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh