Thứ tư, 09 Tháng 11 2016 14:41

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 MX 46

#Dầu thủy lực Shell Shell Tellus S2 MX 46 đặc chế từ dầu gốc nhóm II giúp kéo dài quãng thời gian bảo trì thiết bị bằng cách chống phân hủy do nhiệt và hóa.

Chuyên mục Dầu thủy lực
Thứ bảy, 12 Tháng 3 2016 01:10

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 46

Nhớt thủy lực | Dầu thủy lực 46 | Dầu nhớt thủy lực Shell 46 - Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M46 Dầu nhớt thủy lực chất lượng cao cấp

Chuyên mục Dầu thủy lực
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 23:04

Shell Tellus S2 V46

Shell Tellus S2 V46 | Bán Dầu thủy lực + Nhớt thủy lực Shell Tellus S2 V46 - Dầu nhớt thủy lực Shell 46 - Dầu thủy lực cho phạm vi nhiệt động rộng

 

Chuyên mục Dầu thủy lực
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 13:51

Shell Tellus 22-32-46-68-100

Nhớt Shell Tellus 22-32-46-68 là loại dầu khoáng được tinh chế bằng dung môi, có chỉ số độ nhớt cao đã đạt “tiêu chuẩn chung” trong lĩnh vực dầu thủy lực công nghiệp.

Chuyên mục Dầu thủy lực
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 10:18

Dầu thủy lực Shell 46

#Dầu thủy lực 46, dầu thủy lực SHELL 46 , Tellus S2 MX 46 , Tellus S2 VX 46 - Là cá loại dầu thủy lực công nghiệp cao cấp được An Phát VN cung cấp nhiều hiện nay./.

Chuyên mục Dầu thủy lực