Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 20:17

Dầu truyền nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2

#Dầu truyền nhiệt Shell "Heat Transfer Oil S2" là sản phẩm dầu truyền nhiệt hàng đầu trên Thế giới do Shell nghiên cứu và phát triển được sử dụng nhiều nhất hiện này ở Việt Nam

Chuyên mục Dầu truyền nhiệt