Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 18:03

Dầu tuốc bin Shell Turbo T68

Dầu tuốc bin Shell Turbo T68 là dầu tuabin 68 công nghiệp chất lượng cao cho các tuabin khí...Shell Turbo T từ lâu được xem là dầu tuabin tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp.

Chuyên mục Dầu tuốc bin
Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 17:39

Dầu tuốc bin Shell Turbo T46

Dầu Tuabin (tuốc bin) Shell Turbo T46 là dầu tuabin công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc cao cấp được tách khỏi tạp chất bằng hydro và...

Chuyên mục Dầu tuốc bin