Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 18:44

Dầu Tuabin Castrol Perfecto X46, X32, X68

Castrol Perfecto X46, X32, X68 là dầu Tuabin (tuốc bin) cao cấp được pha chế từ dầu khoáng chất lượng cao và các phụ gia chống rỉ và chống ô-xi hóa để bảo vệ tối đa ở nhiệt độ cao.

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol
Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 10:24

Dầu Tua-bin Castrol Perfecto T32, T46, T68

Dầu tuốc bin Castrol Perfecto T46, Perfecto T32, Perfecto T68, Perfecto T100 là dầu tuabin (tuốc bin) được pha chế từ dầu khoáng chất lượng cao và các phụ gia chống ô-xi hóa và chống rỉ.

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol

Shell Turbo T32, T46, T68 - Dầu tuabin (tuốc bin) công nghiệp Shell - Tải sao chúng ta nên chọn mua dầu tuabin bin Shell Turbo T32, T46, T68?

Chuyên mục Thị trường
Thứ bảy, 03 Tháng 9 2016 22:11

Dầu tuabin Shell Turbo T46-T68-T32

#Turbo T46 -T68 -T32 |Chuyên phân phối chính thức dầu tua bin, tuốcbin khí công nghiệp Dùng cho các tuabin hơi nước & tuabin khí & tuabin nước, chống oxy hóa, bền bỉ

Chuyên mục Dầu tuốc bin
Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 09:21

Dầu tuốc bin Shell Turbo T32 - T46 - T68

DẦU TUỐC BIN SHELL 32, 46, 68 - Dầu tuốc bin Shell được thiết kế để bôi trơn tua-bin khí, hơi và tua-bin chu trình kết hợp chất lượng cao. 

Chuyên mục Dầu tuốc bin