Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 18:03

Dầu tuốc bin Shell Turbo T68

Dầu tuốc bin Shell Turbo T68 là dầu tuabin 68 công nghiệp chất lượng cao cho các tuabin khí...Shell Turbo T từ lâu được xem là dầu tuabin tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp.

Chuyên mục Dầu tuốc bin