Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 18:03

Dầu tuốc bin Shell Turbo T68

Dầu tuốc bin Shell Turbo T68 là dầu tuabin 68 công nghiệp chất lượng cao cho các tuabin khí...Shell Turbo T từ lâu được xem là dầu tuabin tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp.

Chuyên mục Dầu tuốc bin
Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 09:21

Dầu tuốc bin Shell Turbo T32 - T46 - T68

DẦU TUỐC BIN SHELL 32, 46, 68 - Dầu tuốc bin Shell được thiết kế để bôi trơn tua-bin khí, hơi và tua-bin chu trình kết hợp chất lượng cao. 

Chuyên mục Dầu tuốc bin