Dầu tuần hoàn

Dầu tuần hoàn (28)

Dầu hệ thống tuần hoàn - dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell Morlina S2 B được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp và trong một số ứng dụng công nghiệp mà ở đó không đòi hỏi dầu có tính năng chịu cực áp.

Shell Morlina S4 B 1000

Dầu hệ thống tuần hoàn công nghiệp Shell

Shell Morlina S4 B 680

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 460

Dầu nhớt công nghiệp - dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 320

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell - dầu nhớt công nghiệp chất lượng cao.

Shell Morlina S4 B 150

DẦu hệ thống tuần hoàn Shell - dầu nhớt công nghiệp Shell

Shell Morlina S4 B 220

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 100

Dầu nhớt tuần hoàn Shell

Shell Morlina S4 B 68

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 680

Dầu nhớt tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 460

Dầu tuần hoàn chất lượng cao - dau tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 320

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 220

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 150

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 100

Dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S3 BA 100 - 150 - 220 - 320 - 460 - 680

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S2 BL 5

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell

Shell Morlina S2 B 320

Dầu tuần hoàn shell chất lượng cao

Shell Morlina S2 B 680

Dầu tuần hoàn chất lượng cao

 

Shell Morlina S1 B 320

Dầu tuần hoàn Shell - dầu nhớt tuần hoàn

Shell Morlina S1 B 150, Morlina S1 B 150

Dầu nhớt cho hệ thống tuần hoàn mang nhãn hiệu Shell

Trang 1 / 2