Dầu tuần hoàn

Dầu tuần hoàn (28)

Dầu hệ thống tuần hoàn - dầu nhớt hệ thống tuần hoàn Shell Morlina S2 B được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp và trong một số ứng dụng công nghiệp mà ở đó không đòi hỏi dầu có tính năng chịu cực áp.

Shell Morlina S2 BL10 là loại dầu khoáng chất lượng hàng đầu được pha chế với các phụ gia được lựa chọn cẩn thận không chứa kẽm để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn

Shell Morlina S2 BA 100 là dầu chất lượng cao được pha chế để bảo vệ tối ưu các hệ thống bôi trơn tuần hoàn và ổ đỡ, ví dụ như máy Morgna No-Twist®. 

Dầu hệ thống tuần hoàn Shell Morlina S4 B220 - Dầu bôi trơn Tuần hoàn & Ổ trục cao cấp Dầu này đem lại tính năng bôi trơn vượt trội trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt

Shell Morlina là loại dầu khoáng chất lượng hàng đầu được pha chế với các phụ gia được lựa chọn cẩn thận không chứa kẽm để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn

Dầu tuần hoàn Shell Morlina 10 là loại dầu khoáng chất lượng hàng đầu được pha chế với các phụ gia được lựa chọn cẩn thận không chứa kẽm để sử dụng trong các

Trang 2 / 2