Mỡ bôi trơn đa dụng chịu cực áp, Shell Gadus S5 V220 2 là mỡ công nghiệp đa dụng gốc tổng hợp

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Mỡ bôi trơn công nghiệp Shell Gadus S5 T100 2 là loại mỡ tổng hợp gốc Polyurea Chuyên dùng bôi trơn ổ bi động cơ điện Nhiệt độ làm việc đến 180oC

Chuyên mục Mỡ công nghiệp
Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 05:29

Shell Gadus S1 OG 200

Shell Gadus S1 OG  - Open Gear and Wire Rope Grease
Shell Gadus S1 OG are a range of high viscosity, residual-type (bituminous) lubricants,

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220 3

Mỡ công nghiệp đa dụng chịu cực áp

Mỡ cực áp đa dụng Shell Gadus S2 V220 được chế tạo để bôi trơn các ổ trượt và ổ lăn cũng như các khớp bản lề, các mặt trượt thường gặp trong công nghiệp và vận tải.

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220 2

Mỡ công nghiệp Shell - Mỡ đa dụng chịu cực áp Shell

Sử dụng trong khoảng nhiệt độ từ -20°C đến 100°C đối với các ổ đỡ hoạt động trong phạm vi 75% tốc độ tối đa

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220 1

Mỡ công nghiệp chịu cực áp Shell

Mỡ công nghiệp đa dụng chịu cực áp Shell Gadus S2 V220 1 là loại mỡ cực áp đa dụng chất lượng cao chế tạo từ dầu khoáng có chí số độ nhớt cao và chất làm đặc gốc xà phòng

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220 00

Mỡ đa dụng công nghiệp chịu cực áp

Mỡ công nghiệp đa dụng Shell Gadus S2 V220 00 được chế tạo để bôi trơn các ổ trượt và ổ lăn cũng như các khớp bản lề, các mặt trượt thường gặp trong công nghiệp và vận tải.

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220 0

Mỡ công nghiệp chịu cực áp đa dụng số 0.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM D4950-08 LB
Đạt tiêu chuẩn British Timken cho ứng dụng trong ngành cán thép.

Chuyên mục Mỡ công nghiệp
Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 15:57

Mỡ bôi trơn đa dụng Shell Gadus S2 V100 3

Shell Gadus S2 V100 3

Mỡ công nghiệp đa dụng chất lượng cao - mỡ công nghiệp Shell

Là loại mỡ đa dụng trên cơ sở chất làm đặc gốc xà phòng lthium hydroxystearate được tăng cường chất chống oxi hóa, chống mài mòn, chống gỉ sét.

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V100 2

Mỡ công nghiệp đa dụng Shell chất lượng cao

Mỡ Shell Gadus S2 V100 2 là loại mỡ đa dụng trên cơ sở chất làm đặc gốc xà phòng lthium hydroxystearate được tăng cường chất chống oxi hóa, chống mài mòn, chống gỉ sét

Chuyên mục Mỡ công nghiệp
Trang 1 / 3