Shell Gadus S2 V220 2

Mỡ công nghiệp Shell - Mỡ đa dụng chịu cực áp Shell

Sử dụng trong khoảng nhiệt độ từ -20°C đến 100°C đối với các ổ đỡ hoạt động trong phạm vi 75% tốc độ tối đa

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220 1

Mỡ công nghiệp chịu cực áp Shell

Mỡ công nghiệp đa dụng chịu cực áp Shell Gadus S2 V220 1 là loại mỡ cực áp đa dụng chất lượng cao chế tạo từ dầu khoáng có chí số độ nhớt cao và chất làm đặc gốc xà phòng

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220 00

Mỡ đa dụng công nghiệp chịu cực áp

Mỡ công nghiệp đa dụng Shell Gadus S2 V220 00 được chế tạo để bôi trơn các ổ trượt và ổ lăn cũng như các khớp bản lề, các mặt trượt thường gặp trong công nghiệp và vận tải.

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S3 V220C 3

Mỡ cao cấp chịu cực áp đa dụng Shell

Mỡ công nghiệp đa dụng Shell Gadus S3 V220C 3 là mỡ đa dụng chất lượng cao bao gồm dầu gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao và chất làm đặc phức hợp lithium.

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Mỡ Gadus S3 V220C 2 - Shell Gadus S3 V220 C2

Mỡ công nghiệp đa dụng chịu cực áp Shell

Mô tả : Mỡ cao cấp chịu cực áp đa dụng Shell Gadus S3 V220C 2 Mỡ cực áp Shell Gadus S3 V220C 2 là mỡ đa dụng chất lượng cao bao gồm dầu gốc khoáng

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Gadus S2 V220AD 2 - Shell Gadus S2 V220AD 2
Mỡ đa dụng chất lượng cao chứa phụ gia rắn - Mỡ công nghiệp đa dụng Shell Gadus S2 V220AD 2 là mỡ chất lượng cao dùng để bôi trơn các ổ đỡ làm việc

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Shell Gadus S2 V220AC 2
Mỡ chịu cực áp đa dụng chất lượng cao
Shell Gadus S2 V220AC 2 là loại mỡ đa dụng chất lượng cao, được chế tạo từ dầu khoáng có chỉ số độ nhớt cao và chất làm đặc sà phòng hỗn hợp lithium/calcium

Chuyên mục Mỡ công nghiệp
Chủ nhật, 23 Tháng 8 2015 11:01

Mỡ đa dụng Shell Alvania EP (LF) 00, 1, 2, 3

Shell Alvania EP(LF) là loại mỡ có các tính năng tuyệt hảo, được xem là nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Đây là loại mỡ công nghiệp đa dụng, chịu cực áp, chất lượng cao

Chuyên mục Mỡ công nghiệp