Castrol High Temperature Grease là mỡ Lithium tính năng cao được thiết kế dùng cho nhiều loại ổ trượt và ổ bi trong ô-tô và công nghiệp, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ làm việc cao

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol
Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 20:44

Shell Gadus S5 V220 2

Shell Gadus S5 T460 1.5. Heavy Duty Protection. •. Extreme Temperature. •. Polyurea. •. Advanced Multipurpose Heavy Duty Grease. Shell Gadus S5 T460

Chuyên mục Mỡ công nghiệp