Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 20:44

Shell Gadus S5 V220 2

Shell Gadus S5 T460 1.5. Heavy Duty Protection. •. Extreme Temperature. •. Polyurea. •. Advanced Multipurpose Heavy Duty Grease. Shell Gadus S5 T460

Chuyên mục Mỡ công nghiệp

Mỡ bôi trơn đa dụng chịu cực áp, Shell Gadus S5 V220 2 là mỡ công nghiệp đa dụng gốc tổng hợp

Chuyên mục Mỡ công nghiệp