Đồng hồ đo nhiệt độ dầu AKM OTI/WTI - là một loại đồng hồ đặc biệt - một loại nhiệt kế bằng cơ có thể đo nhiệt độ của dầu biến thế trong các trạm biến áp có Cơ chế mao dẫn, được điều khiển bằng cơ, dùng để đo nhiệt độ từ xa./.