Tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về các hợp chất hữu cơ khó phân hủy PCB/POP cho các nhà báo khu vực miền Nam

Trong môi trường và cuộc sống của chúng ta có rất nhiều chất độc hại. Vậy tác động của những chất như POP, PCB như thế nào?