Shell Diala S4 ZX-I - Dầu cách điện - dầu cách điện máy biến áp Shell - Vì sao bạn nên chọn mua dầu cách điện máy biến thế Shell Diala S4 ZX-I???

Chuyên mục Thị trường

Tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về các hợp chất hữu cơ khó phân hủy PCB/POP cho các nhà báo khu vực miền Nam

THÔNG TƯ: QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

Bạn biết gì về chất PCBS??? Trong thông số sản phẩm về dầu cách điện luôn có chỉ số kiểm nghiệm PCBs theo tiêu chuẩn IEC 61619.

Trong chúng ta trừ những người kỷ sư lắp đặt, sửa chữa và vận hành máy biến áp ngâm dầu có bầu dầu phụ và không có bầu dầu phụ. Còn lại sẽ không biết gì về máy biến áp - trong truyền tải điện cả!? 

Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 21:27

Dầu cách điện Shell - Diala S4 ZX-I

#Dầu Cách Điện Shell Diala S4 ZX-I đạt tiêu chuẩn DIN 51353, ASTM D1275, IEC 62535 và ASTM D1275B. không chứa các chất PCB, DBDS và chất thụ động hóa bề mặt.

Chuyên mục Dầu cách điện
Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 20:53

Shell Diala Oil BG - (en)

Shell Diala Oil BG- Gas absorbing transformer oil
Shell Diala Oil BG is a light mineral oil specially refined for electrical applications. 

Chuyên mục Dầu cách điện

Dầu Shell Diala BG là dầu cách điện máy biến áp cao cấp, dầu BG là dầu khoáng nhẹ đặc biệt tinh tế cho các máy biến thế điện 

Chuyên mục Dầu cách điện
Thứ sáu, 05 Tháng 8 2016 11:54

Shell Diala Oil DX Dried

Shell Diala Oil DX - Very High performance insulating oil

Chuyên mục Dầu cách điện
Thứ sáu, 05 Tháng 8 2016 11:47

Dầu cách điện Shell Diala DX (cũ)

Dầu cách điện máy biến áp, máy biến thế Shell Diala Dầu DX Dầu cách điện hiệu suất rất cao

Chuyên mục Dầu cách điện
Trang 1 / 2