Để đảm bảo khả năng cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tối ưu chi phí, đàm phán với các nhà thầu để giảm giá dịch vụ (khoan, phát triển mỏ...)

Hãng thông tấn Nga Sputnik vừa có bài phân tích về tác động của FTA Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu nói chung và FTA Việt Nam-Nga nói riêng đối với sự hợp tác của 2 nước Việt-Nga.