Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV Gas (HOSE: GAS) vừa cho biết, doanh thu quý 1/2017 đạt trên 15.000 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 1.476 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm.

Trong khi Samsung đang chuển bị cho kế hoahc5 ra mắt Galaxy S8 & S8+ thì Apple cũng chuẩn bị cho Smartphone mới iPhone 8 và có thể giới thiệu vào cuối năm nay 2017. Dự kiến sẽ chào hàng vào tháng 11.

Chuyên mục Số hóa