Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil) là công ty dầu và khí tự nhiên quốc gia của Ả-rập Xê-út. Saudi Aramco công ty dầu khí có giá trị nhất trên thế giới.