Cơ sở tri thức (knowledge base-KB) là một công nghệ được sử dụng để lưu trữ các thông tin có cấu trúc và phi cấu trúc phức tạp được sử dụng bởi một hệ thống máy tính.

Chuyên mục Số hóa

#Wood Briquette |#Wood Briquettes Là một loại nguyên liệu đốt dùng trong công nghiệp (lò hơi, nhà máy nhiệt điện) và dân dụng (đốt lò sưởi mùa đông, đun nấu,...)