Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 18:44

Dầu Tuabin Castrol Perfecto X46, X32, X68

Castrol Perfecto X46, X32, X68 là dầu Tuabin (tuốc bin) cao cấp được pha chế từ dầu khoáng chất lượng cao và các phụ gia chống rỉ và chống ô-xi hóa để bảo vệ tối đa ở nhiệt độ cao.

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol