Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 10:24

Dầu Tua-bin Castrol Perfecto T32, T46, T68

Dầu tuốc bin Castrol Perfecto T46, Perfecto T32, Perfecto T68, Perfecto T100 là dầu tuabin (tuốc bin) được pha chế từ dầu khoáng chất lượng cao và các phụ gia chống ô-xi hóa và chống rỉ.

Chuyên mục Dầu nhớt Castrol