Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 09:32

Giấy trải vải, giấy lót bàn cắt

GIẤY TRẢI VẢI |Giấy_Lót_Vải /tên gọi khác như "Giấy lót bàn cắt", "Giấy trải bàn cắt" với công dụng là dùng để trải lót lên bàn trước khi trải vải - ngành may mặc.

Chuyên mục Giấy