Đến hẹn lại lên, Hôm nay là ngày sát 20-10 - ngày phụ nữ việt nam, Hoa hồng Đà Lạt lại có dịp nhảy múa - tăng giá từng giờ cho mỗi bông hoa hồng.

Chuyên mục Thị trường